top of page

WORD AAC-LID

Lid worden van AAC Rugby Club in Amsterdam kan vanaf 6 jaar

Hieronder vindt u informatie over lidmaatschapsgelden en inschrijfformulieren.

Door het inschrijfformulier te versturen verklaart u op de hoogte te zijn van de contributieverplichtingen als lid van de club.

e580a222-e283-468b-b4da-87b212e3585c.JPG
CONTRIBUTION

BIJDRAGE

Zoals bij elke sportvereniging wordt ook bij AAC Rugby Club een bijdrage (inclusief bijdrage Rugby Nederland) betaald. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Hieronder ziet u de actuele contributie voor het seizoen 2023 - 2024. 

MEMBER TYPE
AGE
AAC contribution
RN contribution
Total amount
RN Non Playing
-
€10,00
€10,00
€20,00
Recreational Member*****
-
€138,00
€38,00
€176,00
Honorary Member
-
€-
€-
-
Member of Merit
-
€-
€-
-
Donor****
-
€80,00
€ -
€80,00
Non-Playing***
-
€110,00
€-
€110,00
Social Member
-
€88,00
€22,00
€110,00
Veteran**
> 40
€235,00
€22,00
€257,00
Senior
21 - 39
€282,00
€75,00
€357,00
Colt/Senior*
19 - 21
€220,00
€75,00
€295,00
Colt
16 - 18
€186,00
€55,00
€241,00
Junior
14 - 15
€185,00
€33,00
€218,00
Cub
11 - 13
€191,00
€27,00
€218,00
Mini
10 - 11
€155,00
€27,00
€182,00
Benjamin
8 - 9
€160,00
€21,00
€181,00
Peat
6 - 7
€128,00
€21,00
€149,00
Guppy
<6
€100,00
€21,00
€121,00

* Colt/Senior is het lidmaatschap voor het overbruggen van jeugd naar senioren.

** Als een speler op zijn 35e al 10 jaar of langer lid is van aac rugby, wordt hij of zij als een veteraan beschouwd.

*** Een niet-spelend lid is een volwaardig lid met stemrecht, in tegenstelling tot een donateur.

**** Een donateur betaalt minimaal 73 Euro. Een hogere bijdrage is natuurlijk zeer welkom!

***** Een RN Recreational Member ontvangt een spelerskaart, deze spelerskaart geeft hem het recht om 6 competitiewedstrijden te spelen.

Wijziging lidmaatschapsvoorwaarden

  • Bij langdurige blessures (lang deel of heel seizoen) die je niet kunt spelen, ben je verplicht dit te melden bij de secretaris.

  • Bij een langdurige blessure kan ter beoordeling van het bestuur een deel van de clubbijdrage worden gecrediteerd, exclusief het voor de vereniging bestemde deel.

  • Zij-instromers hoeven gedurende het seizoen slechts een deel van de clubbijdrage te betalen, inclusief het volledige deel bestemd voor de vereniging. De premie kan naar rato worden verdeeld over een periode van 10 maanden.

  • Opzegging van het lidmaatschap of wijziging voor het volgende seizoen dient voor de sluitingsdatum 31 mei van het lopende seizoen gemeld te worden bij de secretaris. Indien dit niet tijdig gebeurt, kunnen de kosten van de verenigingsbijdrage op het lid worden verhaald.

  • Indien een lid gedurende het seizoen een statuswijziging van Recreatief naar Basislid laat uitvoeren, is het lid verplicht het volledige bedrag van het basislidmaatschap te betalen.

bottom of page